سبد خرید

ساکشن روغن گیربکس

امروزه جهت تخلیه روغن گیربکس خودرو از تجهیزات مخصوص این شاخه استفاده می نمایند همانگونه که برای تخلیه روغن موتور از دستگاه ساکشن استفاده می نمایید جهت تخلیه روغن گیربکس نیز باید از دستگاه ساکشن استفاده کرد

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ انواع مختلفی از ساکشن روغن گیربکس را انتخاب و به سبد خرید خود اضافه نمایید

ساکشن روغن گیربکس

16 محصول وجود دارد

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس نیمه اتوماتیک TEKTINO-CM-1000

990,000,000 ریال

ساکشن روغن گیربکس نیمه اتوماتیک TEKTINO-CM-1000

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس تمام اتوماتیک TEKTINO-CM-1500

1,170,000,000 ریال

ساکشن روغن گیربکس تمام اتوماتیک TEKTINO-CM-1500

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس تمام اتوماتیک TEKTINO-CM-2000

1,300,000,000 ریال

ساکشن روغن گیربکس تمام اتوماتیک TEKTINO-CM-2000

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس نیمه اتوماتیک AUTO TAI-ATF-25

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس نیمه اتوماتیک AUTO TAI-ATF-25

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس نیمه اتوماتیک AUTO TAI-ATF-30

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس نیمه اتوماتیک AUTO TAI-ATF-30

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس LAUNCH-CAT-501S

1,170,000,000 ریال

ساکشن روغن گیربکس LAUNCH-CAT-501S

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک HPMM-GA-322LCD

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک HPMM-GA-322LCD

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک HPMM-GD-322

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک HPMM-GD-322

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک GD-322LCD

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک GD-322LCD

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیکEXCHANGER-ATF20

350,000,000 ریال

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیکEXCHANGER-ATF20

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک SPEED-700

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک SPEED-700

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک SPEED-1000

لطفا تماس بگیرید

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک SPEED-1000

ساکشن روغن گیربکس دستگاهی ست جهت تخلیه کامل واسکازین یا روغن مخصوص گیربکس بدون نیاز به باز نمودن گیربکس.

یکی از مزایای مهم دستگاه ساکشن گیربکس تخلیه کامل واسکازین و رسوبات به جامانده در گیربکس می باشد . با استفاده از این دستگاه روغن جدید با روغن قدیمی و یا رسوبات به جا مانده ترکیب نشده و باعث بهبود عملکرد سیستم گیربکس خواهد شد

دستگاه های ساکشن روغن گیربکس معمولا دارای دو مخزن روغن قدیمی و روغن جدید می باشند

با استفاده از بانک اطلاعاتی در برخی مدل ها می توانید مقدار دقیق حجم روغن جهت تزریق مجدد به گیربکس را انتخاب نمایید

همچنین در برخی مدل ها مدار داخلی روغن گیربکس بطور کامل شستشو و مجددا عمل تزریق انجام می شود

در برخی مدل ها یک پرینتر مقدار روغن تخلیه شده و تزریق شده را چاپ نموده و در اختیار شما قرار می دهد

در فروشگاه هایپر گاراژ می توانید انواع ساکشن گیربکس روغن را انتخاب و خرید نمایید

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...