سبد خرید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت تخلیه و تزریق گاز مبرد

این دستگاه می تواند امکانات بیشتری از آنچه در بالا اشاره کردیم داشته باشد.

تخلیه گاز، وکیوم یا خلائ سازی، بررسی نشتی یا عدم نشتی مدار، تزریق گاز مبرد و روغن کمپرسور

شما در فروشگاه هایپر گاراژ قادر خواهید بود تجهیزات متنوعی از دستگاه های شارژ گاز کولر را مشاهده فرمایید

شارژ گاز کولر

18 محصول وجود دارد

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر WONDERFU-x520

900,000,000 ریال

شارژ گاز کولر WONDERFU-x520

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر WONDERFU-x530

1,190,000,000 ریال

شارژ گاز کولر WONDERFU-x530

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر WONDERFU-x540

1,600,000,000 ریال

شارژ گاز کولر WONDERFU-x540

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر نیمه اتوماتیک TEKTINO-RCC-6M

لطفا تماس بگیرید

شارژ گاز کولر نیمه اتوماتیک TEKTINO-RCC-6M

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک TEKTINO-RCC-60S

1,240,000,000 ریال

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک TEKTINO-RCC-60S

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک TEKTINO-RCC-80A

لطفا تماس بگیرید

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک TEKTINO-RCC-80A

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک TEKTINO-AIR93

1,790,000,000 ریال

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک TEKTINO-AIR93

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر تمام اتوماتیک اتوبوس و کامیون TEKTINO-RCC-10A

1,940,000,000 ریال

شارژ گاز کولر تمام اتوماتیک اتوبوس و کامیون TEKTINO-RCC-10A

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک BOSCH-ACS-611

لطفا تماس بگیرید

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک BOSCH-ACS-611

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک BOSCH-ACS-661

لطفا تماس بگیرید

شارژ گاز کولر فول اتوماتیک BOSCH-ACS-661

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر BUSINESS-FUTURA

لطفا تماس بگیرید

شارژ گاز کولر BUSINESS-FUTURA

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر نیمه اتوماتیک FACOM-124DS

لطفا تماس بگیرید

شارژ گاز کولر نیمه اتوماتیک FACOM-124DS

شارژ گاز کولر دستگاهی ست جهت مکش و تزریق مجدد گاز خنک کننده به مدار کولر انواع خودرو

سیستم های تهویه خودرو وابسته به وجود گاز سرد کننده می باشند

در گذشته از گاز R12 استفاده می شد که با تشخیص کارشناسان مشخص شد که این گاز باعث تخریب لایه اوزون می شود بعد از آن گاز R134a استفاده شد اما چندین سال بعد نیز اعلام شد که این گاز نیز باعث ایجاد گاز های گلخانه ای می شود بنابراین آخرین سری گاز های سرد کننده 1234yf بر روی خودرو های نسل جدید تزریق و مورد استفاده قرار گرفت

دستگاه های شارژ گاز کولر توسط یک یا دو شیلنگ به سیستم خنک کننده خودرو متصل می شوند و پس از اندازه گیری گاز درون سیستم و بازیافت آن مقدار مشخصی از گاز را بنا بر فرمان اپراتور و یا تعریف سیستم به مدار تزریق می کنند.

دستگاه شارژ گاز کولر ساده بصورت کاملا دستی عمل نموده و اپراتور بنا بر اعلام سیستم اقدام به باز نمودن شیر های مربوطه نموده و عملیات بصورت کاملا دستی انجام میشود

در سیستم های اتوماتیک کلیه مراحل به جزکنترل  شیر های روغن بصورت اتوماتیک انجام می شوند و در سیستم های فول اتومات اپراتور با انتخاب نوع و سیستم خودرو مراحل را برای سیستم تعریف و صفر تا صد مراحل توسط دستگاه انجام می شود

در برخی دستگاه ها پرینتری جهت اعلام گزارش کلیه مراحل تعبیه شده است

مراحل انجام شارژ گاز کولر

اتصال کوپلینگ های فشار قوی (قرمز) و (یا) فشار پایین(آبی) به مدار کولر خودرو

اطمینان از اتصال صحیح

انتخاب خودرو و مدل موتور

تعریف مراحل مختلف پروسه شامل

مکش گاز خودرو یا بازیافت گاز

مکش روغن و بازیافت

تزریق گاز و روغن

شما می توانید در فروشگاه هایپر گاراژ آخرین مدل ها و سیستم های شارژ گاز کولر را انتخاب و خرید نمایید

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه