سبد خرید

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن و یا تابگیر رینگ از جمله دستگاه ها و امکاناتی ست که جهت بازسازی و ترمیم رینگ لاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با توجه به سایز رینگ متنوع می باشد

شما در فروشگاه جامع هایپر گاراژ به سادگی قادر خواهید بود انواع رینگ صاف کن مورد نیاز خود را انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

رینگ صاف کن

14 محصول وجود دارد

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن CARMEC PRC 2400

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن CARMEC PRC 2400

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK 55K00

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK 55K00

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK 57T00

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK 57T00

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK JUMBO 2300

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK JUMBO 2300

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK 5400

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK 5400

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK 5700

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK 5700

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن فول اتومات K-MAK 10-24

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن فول اتومات K-MAK 10-24

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن فول اتومات K-MAK 10-26

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن فول اتومات K-MAK 10-26

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن فول اتومات چرخش 180درجه K-MAK 10-26

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن فول اتومات چرخش 180درجه K-MAK 10-26

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن فول اتومات K-MAK 10-28

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن فول اتومات K-MAK 10-28

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK ROLLER MAXI 78D00

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK ROLLER MAXI 78D00

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

رینگ صاف کن

رینگ صاف کن ATEK ROLLER 78S00

لطفا تماس بگیرید

رینگ صاف کن ATEK ROLLER 78S00

رینگ صاف کن یا تابگیر رینگ جهت بازسازی، صاف نمودن و تراش انواع رینگ های آسیب دیده

معمولی یا اسپرت برای انواع  خودرو های سواری و موتور سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار یک دستگاه تخصصی ست که در مراکز گوناگون فروش لاستیک و یا آپاراتی مورد استفاده می

گردند.

دستگاه تابگیر رینگ دارای قسمت های گوناگون می باشد :

بدنه یا شاسی که تجهیزات بر روی آن سوار می شوند

نگهدارنده رینگ یا فکی که با توجه به ابعاد رینگ و تنظیمات مربوطه

به سادگی روی دستگاه سوار می شود

بازو ها و ابزار مخصوص جهت وارد کردن فشار بر یک نقطه خاص

همچنین بهمراه دستگاه تراش مخصوص این دستگاه قادر خواهید بود انواع اصلاحات و تغییرات

مورد نظر خود را بر روی رینگ پیاده سازی نمایید

فروشگاه هایپرگاراژ تامین کننده انواع تابگیر رینگ در خدمت شما عزیزان می باشد.

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...