سبد خرید

میله صافکاری

میله های صافکاری یکی از پر کاربردترین ابزار صافکاری هستند. این ابزار یا میله ها بصورتی طراحی شده اند که دسترسی را به نقاط مختلف بدنه خودرو امکان پذیر می سازند. 

میله های صافکاری ابعاد اندازه ها و اشکال گوناگونی دارند و بسته به نیاز مصرف کننده در تعداد و بسته های مختلف عرضه می گردند.

میله صافکاری ترکیه ای

میله صافکاری آمریکایی

میله صافکاری سوئیسی

میله صافکاری ایرانی

شما می توانید انواع میله صافکاری مورد نیاز خود را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب نمایید.

میله صافکاری

میله صافکاری

میله 55 پارچه طرح سوئدی با 5گردون ساخت ترکیه

لطفا تماس بگیرید

میله صافکاری یکی از پرمصرف ترین ابزار های صافکاری بدون رنگ یا همان PDR می باشد که امروزه در بین مراکز صافکاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند

PDR مخفف PAINTLESS-DENT-REPAIR صافکاری بدون رنگ می باشد

در واقع شما با استفاده از مجموعه ابزار صافکاری به ویژه میله ها می توانید به نقاطی از بدنه خودرو دسترسی بهتر داشته باشید. به عبارت دیگر میله های صافکاری به واسطه شکل خاص خود این امکان را برای اپراتور فراهم می آورد که بدون جدا کردن یا برش بدنه اقدام به صافکاری نقطه مورد نظر بپردازند

میله های صافکاری در طرح و انواع مختلف داخلی و خارجی موجود می باشند
فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده بهترین ابزار صافکاری در خدمت شما عزیزان می باشد

میله صافکاری

میله 55 پارچه دسته امریکا کیف نارنجی ساخت ترکیه

لطفا تماس بگیرید

میله صافکاری یکی از پرمصرف ترین ابزار های صافکاری بدون رنگ یا همان PDR می باشد که امروزه در بین مراکز صافکاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند

PDR مخفف PAINTLESS-DENT-REPAIR صافکاری بدون رنگ می باشد

در واقع شما با استفاده از مجموعه ابزار صافکاری به ویژه میله ها می توانید به نقاطی از بدنه خودرو دسترسی بهتر داشته باشید. به عبارت دیگر میله های صافکاری به واسطه شکل خاص خود این امکان را برای اپراتور فراهم می آورد که بدون جدا کردن یا برش بدنه اقدام به صافکاری نقطه مورد نظر بپردازند

میله های صافکاری در طرح و انواع مختلف داخلی و خارجی موجود می باشند
فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده بهترین ابزار صافکاری در خدمت شما عزیزان می باشد

میله صافکاری

میله 52 پارچه پروکرفت با 16 گردون

لطفا تماس بگیرید

میله صافکاری یکی از پرمصرف ترین ابزار های صافکاری بدون رنگ یا همان PDR می باشد که امروزه در بین مراکز صافکاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند

PDR مخفف PAINTLESS-DENT-REPAIR صافکاری بدون رنگ می باشد

در واقع شما با استفاده از مجموعه ابزار صافکاری به ویژه میله ها می توانید به نقاطی از بدنه خودرو دسترسی بهتر داشته باشید. به عبارت دیگر میله های صافکاری به واسطه شکل خاص خود این امکان را برای اپراتور فراهم می آورد که بدون جدا کردن یا برش بدنه اقدام به صافکاری نقطه مورد نظر بپردازند

میله های صافکاری در طرح و انواع مختلف داخلی و خارجی موجود می باشند
فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده بهترین ابزار صافکاری در خدمت شما عزیزان می باشد

گروه صافکاری و نقاشی

میله 55 پارچه دسته امریکایی با 5 گردون

لطفا تماس بگیرید

میله صافکاری یکی از پرمصرف ترین ابزار های صافکاری بدون رنگ یا همان PDR می باشد که امروزه در بین مراکز صافکاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند

PDR مخفف PAINTLESS-DENT-REPAIR صافکاری بدون رنگ می باشد

در واقع شما با استفاده از مجموعه ابزار صافکاری به ویژه میله ها می توانید به نقاطی از بدنه خودرو دسترسی بهتر داشته باشید. به عبارت دیگر میله های صافکاری به واسطه شکل خاص خود این امکان را برای اپراتور فراهم می آورد که بدون جدا کردن یا برش بدنه اقدام به صافکاری نقطه مورد نظر بپردازند

میله های صافکاری در طرح و انواع مختلف داخلی و خارجی موجود می باشند
فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده بهترین ابزار صافکاری در خدمت شما عزیزان می باشد

میله صافکاری

میله 55 پارچه دسته آمریکایی با 4گردون ساخت ترکیه

لطفا تماس بگیرید

میله صافکاری یکی از پرمصرف ترین ابزار های صافکاری بدون رنگ یا همان PDR می باشد که امروزه در بین مراکز صافکاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند

PDR مخفف PAINTLESS-DENT-REPAIR صافکاری بدون رنگ می باشد

در واقع شما با استفاده از مجموعه ابزار صافکاری به ویژه میله ها می توانید به نقاطی از بدنه خودرو دسترسی بهتر داشته باشید. به عبارت دیگر میله های صافکاری به واسطه شکل خاص خود این امکان را برای اپراتور فراهم می آورد که بدون جدا کردن یا برش بدنه اقدام به صافکاری نقطه مورد نظر بپردازند

میله های صافکاری در طرح و انواع مختلف داخلی و خارجی موجود می باشند
فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده بهترین ابزار صافکاری در خدمت شما عزیزان می باشد

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...