سبد خرید

جک چهار ستون

جک های چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند.

بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.

این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد.

این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

جک چهار ستون

جک چهار ستون

جک چهارستون ATLAS

لطفا تماس بگیرید

جک چهارستون ATLAS

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

جک چهار ستون

جک چهارستون LAUNCH-455W

لطفا تماس بگیرید

جک چهارستون LAUNCH-455W

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

جک چهار ستون

جک چهارستون LAUNCH-440W

3,400,000,000 ریال

جک چهارستون LAUNCH-440W

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

جک چهار ستون

جک چهارستون CEEGOS-L4035

3,180,000,000 ریال

جک چهارستون CEEGOS-L4035

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

جک چهار ستون

جک چهارستون PULI-PL-FS40

2,500,000,000 ریال

جک چهارستون PULI-PL-FS40

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

جک چهار ستون

جک چهارستون EVER ETRNAL-6435

لطفا تماس بگیرید

جک چهارستون EVER ETRNAL-6435

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

جک چهار ستون

جک چهارستون PEAK چین

2,800,000,000 ریال

جک چهارستون PEAK چین

جک چهار ستون از جمله جک های خاص برای استفاده در نمایندگی های سراسر کشور و تعمیرگاه های عمومی با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد جک های چهارستون، میزان فرمان می باشد.گرچه در برخی مراکز سرویس خودرویی و همچنین مراکز تعویض روغن از این نوع جک استفاده می کنند این جک با پلتفرم و امکانات خاص و بسیار عالی مانند بچه جک یا جک تودلی یا محل قرار گیری ترن تیبل یا صفحه گردان این امکان را برای کاربر بوجود می آورد که تجهیزات میزان فرمان را بسادگی در مجاورت این جک مورد بهره برداری قرار دهد. این جک در تناژ های متفاوت از 3/5تن به بالا وجود دارد.

از جمله برند های مطرح در جک چهار ستون می توان از برند های لانچ، پولی، سیگاس نام برد

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...