سبد خرید

تنظیم باد دیجیتالی

درجه باد دیجیتالی دستگاهی ست جهت تنظیم دقیق میزان فشار باد لاستیک های چرخ خودرو های سبک و سنگین.

این دستگاه توسط سنسور هایی که دارد به آسانی می تواند میزان فشار باد لاستیک را اندازه گیری نموده و در صورت کم بودن این میزان یا بیشتر بودن مقدار تعریف شده یا نتظیم شده، این مقدار را بصورت خودکار تنظیم نماید.

در برخی از انواع این دستگاه میتوان جهت تغییر مقادیر از ریموت کنترل استفاده نمود.

شما در فروشگاه جامع هایپر گاراژ به سادگی قادر خواهید بود انواع درجه باد دیجیتالی مورد نیاز خود را انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد ایستگاهی سواری و کامیون

86,000,000 ریال

تنظیم باد ایستگاهی سواری و کامیون

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد ایستگاهی پارسیان ساده

88,000,000 ریال

تنظیم باد ایستگاهی سواری

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد دیواری سواری و کامیون ریموت دار

88,000,000 ریال

تنظیم باد دیواری سواری و کامیون ریموت دار

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد دیواری سواری و کامیون

85,000,000 ریال

تنظیم باد دیواری سواری و کامیون

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد دیجیتال مدل 931B

لطفا تماس بگیرید

تنظیم باد دیجیتال مدل 931B

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد ایستگاهی فیلتر دار پارسیان

91,000,000 ریال

تنظیم باد ایستگاهی فیلتر دار پارسیان

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد ایستگاهی سواری و کامیون ریموت دار

89,000,000 ریال

تنظیم باد ایستگاهی سواری و کامیون ریموت دار

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیم باد دیجیتالی

تنظیم باد ایستگاهی فیلتر دار پارسیان ریموت دار

95,000,000 ریال

تنظیم باد ایستگاهی فیلتر دار پارسیان ریموت دار

یکی دیگر از محصولات فروشگاه هایپر گاراژ در خدمات شما می باشد.

تنظیم باد دیجیتال یکی از تجهیزاتی ست که در مراکز آپاراتی و تعویض روغنی و سایر مراکز سرویس خودرویی استفاده می گردند.

این دستگاه الکترونیکی بسادگی و طی زمانی بسیار کوتاه قادر است میزان باد چرخ های خودرو را اندازه گیری و تنظیم نماید

کافی ست نازل را به ورودی باد لاستیک متصل نمایید.

دستگاه میزان باد چرخ خودرو را توسط سنسور های موجود در دستگاه، اندازه گیری و سپس در صورت کم بودن یا بالا بودن میزان باد، بصورت اتوماتیک باد را افزایش یا کاهش می دهد

این دستگاه در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شوند

دستگاه های ایستگاهی یا ایستاده جهت نصب در ورودی تعمیرگاه و دستگاه های دیواری جهت نصب بر روی دیوار

در صورت نیاز میتوانید بهمراه دستگاه اصلی یک عدد ریموت کنترل از راه دورسفارش دهید تا استهلاک استفاده مستقیم از پنل دستگاه کاهش یابد

این دستگاه در انواع سواری و کامیون تولید و عرضه می شوند

خواهشمند است زمان سفارش دستگاه به این موضوع دقت فرمایید

فروشگاه هایپر گاراژ عرضه کننده انواع تنظیم باد اتوماتیک و دیجیتال در خدمت شماست

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...