سبد خرید

کمپرسور باد

کمپرسور باد یکی از پر کاربرد ترین محصولات در صنعت می باشد. این دستگاه قادر به تولید باد فشرده می باشد. کاربران با توجه به تعداد انشعاب از این دستگاه و فشار باد مورد نیاز توصیه شده می توانند از بین مخازن با ظرفیت های گوناگون استفاده نمایند.

250 لیتری : مناسب برای یک کارگاه کوچک با حداقل امکانات

350 لیتری : مناسب برای یک کارگاه متوسط با امکانات معمول

500 لیتری : مناسب برای یک کارگاه با امکانات معمول

750 لیتری : مناسب برای یک کارگاه با امکانات کامل

1000 لیتری :مناسب برای یک تعمیرگاه

شما در فروشگاه جامع هایپر گاراژ به سادگی قادر خواهید بود انواع کمپرسورباد مورد نیاز خود را انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

کمپرسور باد

22 محصول وجود دارد

کمپرسور باد

کمپرسور باد 250 لیتری MOFID

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 250 لیتری MOFID

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 350 لیتری MOFID

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 350 لیتری MOFID

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 500 لیتری MOFID

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 500 لیتری MOFID

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 750 لیتری MOFID

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 750 لیتری MOFID

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 1000 لیتری MOFID

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 1000 لیتری MOFID

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 1500 لیتری MOFID

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 1500 لیتری MOFID

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 250 لیتری MOFIDI

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 250 لیتری MOFIDI

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 250 لیتری ATLAS

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 250 لیتری ATLAS

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 350 لیتری ATLAS

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 350 لیتری ATLAS

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 250 لیتری MAHAK

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 250 لیتری MAHAK

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 300 لیتری MAHAK

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 300 لیتری MAHAK

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

کمپرسور باد

کمپرسور باد 600 لیتری MAHAK

لطفا تماس بگیرید

کمپرسور باد 600 لیتری MAHAK

کمپرسور هوا دستگاهی ست برای تامین هوای فشرده که در بسیاری از صنایع از جمله

مراکز سرویس خودرو، نمایندگی های مجاز سرویس خودرو، تعمیرگاه ها و آپاراتی ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

کمپرسور هوا یا کمپرسور باد در ابعاد و مشخصات گوناگونی تولید می شوند

کمپرسور  50 لیتری، کمپرسور  150 لیتری، کمپرسور  250 لیتری، کمپرسور  350  لیتری،کمپرسور  500 لیتری

کمپرسور  750 لیتری، کمپرسور  1000 لیتری، کمپرسور  1500 لیتری و بالاتر تولید می شوند

ابعاد کمپرسور، انواع افقی یا عمودی، میزان باد دهی و لیتراژ کمپرسور از پارامتر های مهم در انتخاب آن می باشند

کمپرسور باد در انواع تک فاز و سه فاز تولید می شوند

 • قطر و نوع ورق
 • کیفیت رنگ در بدنه
 • کیفیت قطعات به کار رفته
 • نوع و چیدمان سیلندر
 • نوع هواساز

از جمله مواردی ست که در کیفیت کمپرسور های هوا تاثیر گذار است

با استفاده از فروشگاه هایپر گاراژ و مشاوره تلفنی، بهترین کمپرسور هوا را انتخاب و خرید نمایید

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...