سبد خرید

بکس بادی

بکس بادی ابزاری ست جهت باز کردن و بستن مهره های خودرو که معمولا باید بر سر جای خود بسیار محکم بسته یا باز شوند.

شما در فروشگاه جامع هایپر گاراژ به سادگی قادر خواهید بود انواع بکس بادی مورد نیاز خود را انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

بکس بادی

33 محصول وجود دارد

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ TITAN-AR11000

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ TITAN-AR11000

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ نیسانی TITAN-9500

47,500,000 ریال

بکس بادی 1/2 اینچ نیسانی TITAN-9500

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ GENIUS-400400

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ GENIUS-400400

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ TOPTUL-KAAA1660B

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ TOPTUL-KAAA1660B

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ HAZET-9012EL-SPC

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ HAZET-9012EL-SPC

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ TOSAN-P0980IW

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ TOSAN-P0980IW

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ BIGRED-3900

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ BIGRED-3900

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19HP

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19HP

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ SP-1143

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ SP-1143

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ SP-2140EX

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ SP-2140EX

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19X

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19X

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

بکس بادی

بکس بادی 1/2 اینچ NOVA-S-1000

لطفا تماس بگیرید

بکس بادی 1/2 اینچ NOVA-S-1000

بکس بادی یا آچار بادی ابزاری ست جهت تامین گشتاور بالا و حداقل فشار توسط اپراتور

بکس بادی در بسیاری از صنایع مانند خودرو، مراکز تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات سبک و سنگین

مورد استفاده قرار می گیرد یکی از شاخصه های مهم در بکس های بادی،میزان گشتاور یا قدرت آن می

باشد که معمولا با واحد نیوتن بر متر نمایش داده می شود.هنگام خرید بکس بادی باید به میزان گشتاور

مورد نیاز دقت نمایید تا میزان گشتاور بالا باعث بریدن قطعه یا بالعکس کم بودن آن باعث عدم کارایی بر

روی قطعه نباشد. بکس های بادی معمولا در انواع یک اینچ-یک دوم اینچ- سه چهارم اینچ تولید می شوند

موارد مهم در سرویس و نگهداری انواع بکس بادی :

بکس بادی همانند سایر تجهیزات و ابزار نیازمند رسیدگی و سرویس روزانه می باشد

دقت بفرمایید پس از استفاده روزانه از بکس بادی باید روغن کاری لازم انجام شود

جهت انجام این کار لازم است شیلنگ باد را از بکس جدا نمایید و مقداری 

روغن هیرولیک به اندازه چند قطره در آن تزریق نمایید 

پس از آن مجددا شیلنگ باد را به بکس بادی متصل نموده و چندین بار شاسی دستگاه را

فشار دهید تا روغن وارد شده از اگزوز دستگاه خارج گردد

این کار را بسته به میزان کارکرد بکس از یک روز تا چند روز یک بار می توانید انجام دهید

بهترین های بکس بادی را از فروشگاه هایپر گاراژ خریداری نمایید.

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...